Overige artikelen

Het werken volgens een kwaliteitscyclus

De OML als voorbeeld. 

Interview in magazine Gelijke Kansen Alliantie

(maart 2024)