Factsheets van de OML

De factsheets van de OML geven (regionale) analyse op een bepaald thema. Ze geven een beeld van de algemene situatie in Limburg (bijvoorbeeld hoe het gesteld is met de leesmotivatie van leerlingen) en welke verschillen zichtbaar zijn tussen groepen leerlingen. We splitsen daarbij uit naar:

  • geslacht en opleiding ouders;
  • onderwijstype (VO)
  • naar regio; en
  • naar gemeente (PO, voor VO is dit niet mogelijk omdat er binnen een gemeente te weinig scholen kunnen zijn).

Ook geven we in de factsheets informatie vanuit ander (internationaal) onderzoek binnen het desbetreffende thema waardoor de gegevens nog meer betekenis krijgen. Daaruit volgen ook tips voor aanpakken die scholen kunnen toepassen in de school. Als er nieuwe datagolven beschikbaar zijn, volgt een update van de trends. 


Via de buttons hieronder kun je de verschillende factsheets bekijken.