Leesmotivatie van Limburgse basisscholieren 2021-2023

15 juni 2024

Onderzoek laat zien dat leesmotivatie en leesvaardigheid samenhangen: hoe hoger de leesmotivatie, des te hoger de leesvaardigheid. Vanwege het belang van leesmotivatie, verzamelen we ook in de OnderwijsMonitor Limburg hierover informatie. In een vorige factsheet over leesgedrag waar we naar het aantal uren lezen buiten schooltijd keken, bleek dat ongeveer 30 procent van de leerlingen in groep 8 aangeeft niet te lezen. Dat zagen we ook terug in een oudere factsheet  over leesmotivatie waar we leerlingen in 2021 stellingen voorlegden of ze voor hun plezier lezen: ruim 30 procent geeft aan dit niet te doen. In deze nieuwe factsheet geven we een update van het beeld over leesmotivatie van leerlingen in groep 8.

 

In deze factsheet

In deze factsheet presenteren we nieuwe cijfers over de leesmotivatie van basisscholieren uit groep 8 voor de jaren 2021 en 2023. We presenteren informatie over:

  • Leesgedrag thuis naar geslacht, opleiding ouders en regio.
  • Leesattitude naar geslacht, opleiding ouders en regio.

Aan het einde van de factsheet geven we enkele aanbevelingen uit de literatuur voor de onderwijspraktijk om de leesmotivatie bij leerlingen te stimuleren.

 

Als uw school/bestuur (basisonderwijs) heeft deelgenomen, kunt u ook cijfers voor uw eigen school/bestuur inzien in de digitale terugkoppeling, via deze link. Hiervoor is de inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen. Als u geen inlogcode heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Suzanne Zuidema (s.zuidema@maastrichtuniversity.nl).

 

Resultaten in het kort

Algemeen

  • Leerlingen in groep 8 lezen in 2023 minder vaak voor hun plezier dan in 2021, de leesmotivatie is lager.

Verschillen naar geslacht

  • Meisjes lezen vaker voor hun plezier en laten een hogere leesmotivatie zien.
  • Het zijn de jongens die aangeven minder vaak en voor hun plezier te lezen.

Verschillen naar opleiding ouders

  • Leerlingen met mbo-opgeleide ouders lezen het minst vaak voor hun plezier en laten een lagere leesmotivatie zien.

Verschillen naar regio

  • Er zijn geen verschillen tussen regio’s in de mate waarin leerlingen lezen voor hun plezier.

Download hier de volledige factsheet