Limburgse basisscholieren en corona
Deel 4 spelling

9 november 2020

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen als gevolg van de coronacrisis een tijd gesloten en moesten leerlingen
thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed heeft gehad op
hun leerprestaties. Samen met de Limburgse basisscholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor
Limburg (OML) , zicht op krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. In deze factsheet gaan we in op de resultaten voor spelling. 

 

 

Resultaten in het kort:

 • De afname van de toets voor spelling is in mei en juni 2020 met 65,2% gedaald ten opzichte van 2019.
 • De toets wordt in 2020 gemiddeld 2,3 weken later afgenomen dan in 2019.
 • Voor groep 3 t/m 7 is het effect van de lockdown op rekenen geschat. In alle groepen is er in 2020 een
  significante daling van de toetsresultaten voor spelling in vergelijking met 2019.
 • In groep 3 is er sprake van zeer een forse daling van de toetsscore . De afname is 35%. In groep 4, 5 en 7
  is de daling 13 15%. In groep 6 is de daling het laagst met 5%.
 • In groep 5 is de daling van de toetsscores groter voor leerlingen met een lage toetsscore in het
  voorgaande jaar dan voor leerlingen met een hoge score. In de overige groepen zijn er geen significante
  verschillen tussen deze leerlingen

Download de volledige factsheet hier