Limburgse basisscholieren en corona
Deel 6 samenvatting

18 november 2020

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen als gevolg van de coronacrisis een tijd gesloten en moesten leerlingen thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed heeft gehad op hun leerprestaties. Samen met de Limburgse basisscholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML), zicht op krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. In deze factsheet geven we een overzicht van de bevindingen van de vorige factsheets.

 

 

Resultaten in het kort

  • De negatieve impact van de lockdown is het grootst in groep 3. In de kleutergroepen is het effect veel kleiner en ook in de hogere groepen wordt een lager effect gevonden.
  • Als het negatieve effect van de lockdown wordt vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse leergroei, dan stijgt het effect juist in hogere groepen.
  • Vooral voor begrijpend lezen is het effect in vergelijking met de leergroei zeer groot in de hogere groepen.
  • In veel gevallen vinden we geen verband tussen het niveau van de leerling en de invloed van de lockdown op de toetscijfers. Voor vakken en groepen waar dit effect wel wordt gevonden is het patroon niet consistent.

Download hier de volledige factsheet