Limburgse middelbare scholieren en corona - deel 1 Inleiding

17 augustus 2020

Door de fysieke sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 zijn er zorgen ontstaan over het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). Samen met de Limburgse VO-scholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML)1 zicht op krijgen: is het welbevinden van de leerlingen nu anders dan normaal, zijn er grote verschillen hierin tussen groepen leerlingen en zo ja, voor welke groepen leerlingen geldt dit dan specifiek?


In de periode maart-juli 2020 was de tweejaarlijkse afname van de OML-vragenlijsten gepland bij leerlingen in het derde leerjaar van het VO en hun ouders. Met deze vragenlijsten halen we informatie op over onder andere de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen, hun schoolhouding en motivatie en een reeks vragen waarmee hun welbevinden in kaart kan worden gebracht.


In de reeks komen de volgende onderwerpen aan bod:

Deel 2: sociale contacten

Deel 3: faciliteiten school en thuis

Deel 4: ondersteuning en motivatie

Deel 5: zorgen over school

Deel 6: verwachtingen diploma

Download hier de volledige factsheet