Nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van middelbare scholieren 2018-2022

28 juni 2023

Om goed te kunnen leren hebben kinderen meer nodig dan alleen kennis. Vanuit de literatuur en onderwijspraktijk wordt steeds vaker de relevantie van niet-cognitieve vaardigheden naar voren gebracht. Nu gaat het daarbij om een veelheid van vaardigheden en competenties, waarvoor geen eenduidige aanduiding gebruikt wordt. We komen verschillende concepten tegen zoals soft-skills, 21e-eeuwse vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken, sociaal-emotionele, of niet-cognitieve vaardigheden.

 

In mei 2022 is een eerste factsheet gepubliceerd over de niet-cognitieve vaardigheden van middelbare scholieren. In deze factsheet zagen we in 2020 een stijging wat betreft de vindingrijkheid terwijl de nieuwsgierigheid redelijk hetzelfde bleef in vergelijking met 2018. In deze nieuwe factsheet krijgen we een eerste indicatie van de non-cognitieve vaardigheden vindingrijkheid en nieuwsgierigheid in 2022.

 

Als uw school/bestuur heeft deelgenomen, kunt u ook cijfers voor uw eigen school/bestuur inzien in de digitale terugkoppeling, via deze link. Hiervoor is de inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen.

 

Resultaten in het kort:

Vindingrijkheid

 • We zien een stijging van vindingrijkheid in 2022
 • Vwo-ers zijn vindingrijker dan leerlingen van de andere onderwijstypes, over alle jaren.
 • De vindingrijkheid onder meisjes is toegenomen en nu gelijk aan die van jongens.
 • Het verloop van de trends tussen leerlingen wat betreft het opleidingsniveau van ouders verschilt niet voor vindingrijkheid, wel zien we een algemeen hogere trend voor leerlingen met wo-geschoolde ouders. 
 • In alle regio’s zijn leerlingen in 2022 vindingrijker dan de leerlingen in 2018, de grootste stijging is in Sittard-Geleen.

Nieuwsgierigheid

 • De nieuwsgierigheid van leerlingen is hetzelfde gebleven tussen 2018 en 2022.
 • De mate van nieuwsgierigheid is binnen de verschillende onderwijstypes niet veranderd.
 • Vwo-ers zijn nieuwsgieriger dan leerlingen van de andere onderwijstypes, over alle jaren.
 • Jongens zijn nieuwsgieriger dan meisjes.
 • Leerlingen met wo-geschoolde ouders zijn nieuwsgieriger dan leerlingen met mbo of lager geschoolde ouders.
 • Er zijn geen systematische verschillen in de trends binnen de regio’s voor nieuwsgierigheid, maar tussen de regio’s zien we dat leerlingen in 2022 in Parkstad-Limburg nieuwsgieriger zijn dan de leerlingen in Noord-Limburg.

Download hier de volledige factsheet