Leesmotivatie van basisscholieren 2021

28 september 2022

Belang van leesmotivatie

Internationaal vergelijkend onderzoek (PIRLS) laat zien dat de leesvaardigheid van Nederlandse basisscholieren relatief hoog is in vergelijking met andere landen. Leesmotivatie hangt samen met de leesvaardigheid van kinderen: hoe hoger de leesmotivatie, des te hoger de leesvaardigheid. 

 

Vanwege het belang van leesmotivatie verzamelen we sinds 2021 in de Onderwijsmonitor Limburg ook informatie hierover. In deze factsheet presenteren we cijfers over de leesmotivatie van basisscholieren uit groep 8.

 

Als uw school/bestuur heeft deelgenomen, kunt u ook cijfers voor uw eigen school/bestuur inzien in de digitale terugkoppeling, via deze link. Hiervoor is de inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen. 

 

De resultaten in het kort:

Leesgedrag thuis

Voor de resultaten van het leesgedrag thuis geldt: hoe hoger de score, hoe meer de leerlingen thuis lezen.

  • Meisjes scoren significant hoger dan jongens.
  • Kinderen met ouders met een hbo- of wo-opleiding scoren hoger dan kinderen met ouders met een mbo-opleiding of minder en kinderen met ouders van wie het opleidingsniveau onbekend is. Kinderen met ouders met een wo-opleiding scoren significant hoger dan kinderen met ouders met een hbo-opleiding.
  • In Maastricht-heuvelland zijn de scores op de verschillende thema’s significant hoger dan in de andere regio’s. Er zijn weinig significante verschillen tussen de gemeenten in de verschillende regio’s. In Noord Limburg scoort Gennep het laagst.

Leesattitude

Bij leesattitude geldt: hoe hoger de score, hoe positiever de leesattitude van de leerlingen.

  • Meisjes scoren significant hoger dan jongens.
  • Kinderen met ouders met een wo-opleiding scoren hoger dan kinderen uit de andere groepen. Kinderen met ouders met een hbo-opleiding scoren hoger dan kinderen met ouders met een mbo-opleiding of minder en kinderen met ouders van wie het opleidingsniveau onbekend is.
  • Ook hier scoren leerlingen in Maastricht-heuvelland significant hoger dan leerlingen in de overige regio’s. In Parkstad Limburg is de score significant hoger dan in Noord Limburg. In Noord-Limburg is de score het laagst in Gennep. De score hier is significant lager dan de andere gemeenten, met uitzondering van Mook en Middelaar.

Leesmotivatie toekomst

Hoe hoger de score op deze index, hoe hoger de leesmotivatie van de leerlingen richting de toekomst.

  • Ook op dit thema scoren meisjes significant hoger dan jongens.
  • Net als bij de voorgaande thema’s scoren kinderen met ouders met een hbo- of wo-opleiding hoger dan kinderen met ouders met een mbo-opleiding of minder en kinderen met ouders van wie het opleidingsniveau onbekend is. Kinderen met ouders met een wo-opleiding scoren significant hoger dan kinderen met ouders met een hbo-opleiding.
  • Maastricht-heuvelland scoort ook hier hoger dan de andere regio’s. In Noord-Limburg is in Gennep de score significant lager dan in de andere gemeenten. De score van Peel en Maas is lager dan die van Venlo en Venray.

Download hier de volledige factsheet