Limburgse basisscholieren en corona
Deel 2 technisch lezen

November 2020

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen als gevolg van de coronacrisis een tijd gesloten en moesten leerlingen thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed heeft gehad op hun leerprestaties. Samen met de Limburgse basisscholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML), zicht op krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. 

 

 

In deze factsheet (tweede deel van de reeks) gaan we in op de toetsresultaten voor de Drie Minuten Test (DMT). De DMT is een toets waarbij leerlingen een lijst krijgen met woorden en deze moeten voorlezen. Bekeken wordt dan hoeveel woorden ze in drie minuten voorlezen. De toets meet een aspect van technisch lezen. 

 

 

Resultaten  in het kort

  • De afname van de DMT-toets voor technisch lezen is in mei en juni 2020 met ongeveer de helft gedaald ten opzichte van 2019.
  • De toets wordt in 2020 gemiddeld twee weken later afgenomen dan in 2019.
  • Voor groep 3 t/m 7 is het effect van de lockdown op technisch lezen geschat. In al deze groepen is er sprake van een significante daling van de toetsresultaten.
  • Deze daling het grootst in groep 3. Naarmate de groep hoger wordt, daalt het negatieve effect van de lockdown over het algemeen.

Download hier de volledige factsheet