Limburgse basisscholieren en corona
Deel 3 rekenen

6 november 2020

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen als gevolg van de coronacrisis een tijd gesloten en moesten leerlingen thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed heeft gehad op hun leerprestaties. Samen met de Limburgse basisscholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML), zicht op krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. 

 

 

In dit derde factsheet gaan we in op de toetsresultaten voor rekenen. 

 

 

Resultaten  in het kort:

  • De afname van de toets voor rekenen is in mei en juni 2020 met 70,2% gedaald ten opzichte van 2019.
  • De toets wordt in 2020 gemiddeld 2,3 weken later afgenomen dan in 2019.
  • Voor groep 1 t/m 7 is het effect van de lockdown op rekenen geschat. In groep 1 en 7 wordt geen significante afname van de toetsresultaten gevonden. Ook in groep 2 en 4 is de afname vrij laag.
  • In groep 3 is er daarentegen sprake van een forse daling van de toetsscore. De afname is bijna 27%. Ook in groep 5 en 6 is er een substantiële daling met respectievelijk 19,5 en 15,7%.
  • In groep 2 en 5 daalt de toetsscore meer voor de leerlingen die het voorgaande jaar hoog scoorden dan voor leerlingen die laag scoorden. In groep 4 is dit andersom. Er is dus geen duidelijk patroon hierin.

Download hier de volledige factsheet