Limburgse basisscholieren en corona
Deel 5 begrijpend lezen

10 november 2020

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen als gevolg van de coronacrisis een tijd gesloten en moesten leerlingen
thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed heeft gehad op
hun leerprestaties. Samen met de Limburgse basisscholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor
Limburg (OML), zicht op krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets.
In deze factsheet bespreken we de resultaten van de toets voor begrijpend lezen. 

 

Resultaten in het kort:

 • De afname van de toets voor begrijpend lezen is in mei en juni 2020 fors gedaald met 85,3% gedaald ten
  opzichte van 2019.
 • De toets wordt in 2020 gemiddeld 2.4 weken later afgenomen dan in 2019.
 • Voor groep 3 t/m 7 is het effect van de lockdown op rekenen geschat. In alle groepen is er in 2020 een
  significante daling van de toetsresultaten voor begrijpend lezen in vergelijking met 2019.
 • Met uitzondering van groep 6 daalt de score na de lockdown met 20 26 %. In groep 6 is de daling 11 %.
 • In groep 7 is de daling van de toetsscores iets groter voor leerlingen met een hoge toetsscore in het
  voorgaande jaar dan voor leerlingen met een lage score. In de overige groepen zijn er geen significante
  verschillen tussen deze leerlingen.

Download hier de volledige pdf