Limburgse middelbare scholieren en corona
Deel 2 Sociale contacten

18 augustus 2020

Door de fysieke sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 zijn er zorgen ontstaan over het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). Samen met de Limburgse VO-scholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) zicht op krijgen: is het welbevinden van leerlingen nu anders dan normaal, zijn er grote verschillen tussen groepen leerlingen en zo ja, voor welke groepen geldt dit dan? De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. 

 

 

In deze factsheet (deel 2 in de reeks) presenteren we de resultaten binnen het thema sociale contacten van leerlingen in het derde leerjaar van de middelbare school. In hoeverre hebben leerlingen een daling ervaren in hun sociale (zowel fysieke als digitale) contacten? Zien we verschillen hierin tussen groepen leerlingen? Waren de leerlingen bang om hun vrienden te verliezen door de schoolsluiting?

 

 

Resultaten “Sociale contacten” in het kort

  • Leerlingen laten een significante daling zien van het aantal fysieke contacten tijdens de schoolsluiting Het aantal digitale contacten blijft nagenoeg gelijk tijdens de schoolsluiting.
  • Meisjes ervaren een grotere daling in het aantal fysieke contacten. Ze geven ook vaker aan dat ze niet in staat waren hun vrienden te zien tijdens de schoolsluiting.
  • Leerlingen met mbo-opgeleide ouders hebben, zowel voor als tijdens de schoolsluiting de minste digitale contacten in absolute zin. Voor fysieke contacten is er geen verschil naar opleiding ouders. Er is geen verschil naar opleiding ouders in de stijging van het aantal digitale contacten tijdens de schoolsluiting.
  • Vwo-ers en havisten ervaren een grotere daling in het aantal fysieke contacten door de schoolsluiting dan vmbo-ers. Ondanks dat ze tijdens de schoolsluiting meer digitale contacten hebben dan vmbo-ers, is hun daling in het totaal aantal contacten door de sluiting groter.

Download hier de volledige factsheet