Limburgse middelbare scholieren en corona
Deel 5 Zorgen over school

24 augustus 2020

Zorgen over school

Door de fysieke sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 zijn er zorgen ontstaan over het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). Samen met de Limburgse VO-scholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) zicht op krijgen: is het welbevinden van leerlingen nu anders dan normaal, zijn er grote verschillen tussen groepen leerlingen en zo ja, voor welke groepen geldt dit dan? De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. 

 

In deze factsheet (vijfde deel in de reeks) presenteren we de resultaten binnen het thema zorgen over school van leerlingen in het derde leerjaar van het VO. We hebben leerlingen een aantal vragen gesteld over of ze meer onzekerheid ervaren met betrekking tot hun schoolprestaties of keuzes die ze moeten maken door de schoolsluiting.

 

We geven eerst een beschrijving van de opvallendste resultaten en verschillen tussen groepen. In de modellen die we daarvoor gebruiken houden we steeds rekening met studie, geslacht en opleiding ouders1. In de bijlages achteraan deze factsheet staan de regressieresultaten en bijbehorende steekproefomvang. 

 

De resultaten in het kort:

  • Er is flink wat variatie tussen de leerlingen in of ze zich zorgen maken om hun schoolprestaties. Ruim een derde van de leerlingen is bang minder te leren door de situatie, iets minder dan de helft is dat niet. Ruim de helft hoopt niet te veel achter te komen.
  • Meisjes maken zich vaker zorgen. Iets meer dan de helft van de leerlingen geeft aan volgend jaar een belangrijke toets te hebben. Dit zijn vooral vmbo-ers die dan naar hun laatste jaar gaan. Een derde van hen maakt zich daar zorgen over, een derde niet.
  • De meerderheid van de leerlingen geeft aan voor belangrijke schoolkeuzes te staan (bijv. vervolgopleiding, profielkeuze). Havisten zeggen vaker dat dit niet het geval is.
  • Een kleine meerderheid was in februari vrij zeker over de te maken keuze. Dit was vaker het geval onder havisten en vwo-ers dan onder vmbo-ers. Leerlingen van laagopgeleide ouders waren in februari minder zeker van hun keuze dan andere leerlingen. Leerlingen op het vmbo bl/kl zijn het vaakst gaan twijfelen over de keuze voor vervolgopleiding door de schoolsluiting.
  • Iets minder dan de helft van de leerlingen denkt dat de coronacrisis voor meer onzekerheid zorgt het komend schooljaar. Met name meisjes en vwo-ers denken dit. Een derde van de leerlingen denkt dat het gevolgen heeft voor het leren op school of voor de omgang met vrienden (beide met name meisjes).

Download hier de volledige factsheet