Limburgse middelbare scholieren en corona
Deel 6 Verwachtingen

26 augustus 2020

Door de fysieke sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 zijn er zorgen ontstaan over het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). Samen met de Limburgse VO-scholen willen we hier, met behulp van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) zicht op krijgen: is het welbevinden van leerlingen nu anders dan normaal, zijn er grote verschillen tussen groepen leerlingen en zo ja, voor welke groepen geldt dit dan? De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een reeks factsheets. 

 

 

In deze factsheet (deel 6 in de reeks) presenteren we de resultaten binnen het thema verwachtingen van leerlingen in het derde leerjaar van het VO. We hebben leerlingen gevraagd naar hun verwachtingen over het behalen van hun diploma van de huidige opleiding en van een vervolgopleiding. Dit zijn reguliere vragen in de OML en we kunnen deze antwoorden vergelijken met andere (pre-corona) cohorten1. Zijn de verwachtingen voor leerlingen die tijdens de schoolsluiting in leerjaar 3 zaten anders dan die van andere cohorten? Zijn er verschillen tussen groepen?

 

 

We geven eerst een beschrijving van de opvallendste resultaten en verschillen tussen groepen. In de modellen die we daarvoor gebruiken houden we steeds rekening met studie, geslacht en opleiding ouders2. In de bijlages achteraan deze factsheet staan de regressieresultaten en bijbehorende steekproefomvang.

 

 

Resultaten in het kort:

  • Leerlingen in 3 vmbo en 3 havo zijn onzekerder over het halen van hun studie dan leerlingen in andere jaren. Het verschil is het grootst bij vmbo-ers. De mate waarin leerlingen in 2020 lagere verwachtingen hebben dan leerlingen in andere jaren verschilt niet naar geslacht.
  • Het verschil in verwachting voor het 2020-cohort is op het vmbo bl/kl kleiner voor leerlingen met hoogopgeleide ouders dan voor andere leerlingen op het vmbo bl/kl.
  • Op het vmbo bl/kl verwachten jongens en leerlingen met laagopgeleide ouders minder vaak een diploma van mbo niveau 3-4 te halen en vaker van mbo niveau 1-2.
  • Op het vmbo gl/tl zien we dit ook terug: leerlingen van het 2020-cohort verwachten minder vaak een diploma van hbo te halen en vaker van mbo niveau 3-4. Dit effect is sterker voor leerlingen met laagopgeleide ouders op het vmbo gl/tl.
  • Op het havo en vwo zien we dat leerlingen van het 2020-cohort vaker een diploma denken te halen van een hbo-opleiding en minder vaak van de universiteit. Voor havisten is dit effect sterker als ze hoogopgeleide ouders hebben.

Download hier de volledige factsheet