Motivatie van Limburgse middelbare scholieren 2014-2022

29 mei 2024

Motivatie is een thema dat centraal staat op scholen. Er wordt ook veel over geschreven en veel onderzoek naar gedaan. Er wordt in onderzoek regelmatig een dalende trend waargenomen in de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs, ook al voor de COVID-19 pandemie. De relatie tussen motivatie en leerprestaties is niet onomstotelijk vastgelegd. Sommige onderzoeken laten zien dat leerlingen met veel motivatie diepgaander leren en beter presteren dan leerlingen met voornamelijk veel ‘moetivatie’. Andere onderzoeken stellen dat motivatie niet per definitie leidt tot beter leren en presteren en dat er zelfs geen wederzijdse relatie is in de zin dat motivatie leidt tot leren en leren leidt tot motivatie. In een kennisdossier hebben we vorig jaar een aantal inzichten op een rij gezet.

 

 

Vanwege het belang van inzicht in de motivatie van leerlingen op school verzamelen we hierover informatie sinds 2014 in de OnderwijsMonitor Limburg bij leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. In deze factsheet laten we de motivatie zien van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 

 

Als uw school/bestuur (vo) heeft deelgenomen, kunt u ook cijfers voor uw eigen school/bestuur inzien in de digitale terugkoppeling, via deze link. Hiervoor is de inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen.

 

 

 

De belangrijkste resultaten zijn:

 • De motivatie van leerlingen (bijvoorbeeld “Ik heb zin om naar school te gaan”) laat een licht dalende trend zien: In 2018 en 2022 is de motivatie van leerlingen lager dan die in 2014. Na de lockdown in 2020 is er een opleving in motivatie.
 • De demotivatie van leerlingen (bijvoorbeeld “Ik verlies mijn interesse in school”) laat eenzelfde beeld zien tussen 2014 en 2020. In 2022 rapporteren leerlingen een fors hogere demotivatie.
 • Gemiddelde verschillen tussen leerlingen op verschillende onderwijstypen zijn klein.
 • Op het vmbo bl/kl zien we in 2022 een lagere motivatie dan voor 2020.
 • De opleving in motivatie voor de zomer van 2020 is vooral zichtbaar op het vmbo gl/tl en havo. De demotivatie in 2022 is echter ook het hoogst op deze onderwijstypen.
 • De stijging in demotivatie is onder leerlingen op het vmbo gl/tl, havo en vwo was al zichtbaar na de zomer van 2020, op het vmbo bl/kl is dit alleen zichtbaar in 2022.
 • Meisjes zijn gemiddeld genomen gemotiveerder dan jongens, maar er is geen verschil in demotivatie.
 • De demotivatie van meisjes is na de zomer van 2020 hoger. Voor jongens zien we de hogere demotivatie alleen in 2022.
 • Er zijn geen systematische verschillen in motivatie en demotivatie van leerlingen met verschillend opgeleide ouders.
 • Wel zien we dat de opleving in motivatie voor de zomer van 2020 vooral zichtbaar is voor leerlingen met mbo-opgeleide ouders.
 • Leerlingen met wo-opgeleide ouders laten een lagere demotivatie zien voor de zomer van 2020.
 • Er zijn geen systematische verschillen in motivatie en demotivatie van leerlingen in verschillende regio’s.
 • Wel zien we dat de 2022 piek in demotivatie hoger is in Noord-Limburg dan in Midden-Limburg. In Maastricht-heuvelland was de demotivatie al hoger na de zomer van 2020, terwijl dat in andere regio’s pas in 2022 zichtbaar is.

Download hier de volledige factsheet