Nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van Limburgse basisscholieren 2017-2023

15 juni 2024

Om goed te kunnen leren hebben kinderen meer nodig dan alleen kennis. Vanuit de literatuur en onderwijspraktijk wordt steeds vaker de relevantie van niet-cognitieve vaardigheden naar voren gebracht. Nu gaat het daarbij om een veelheid van vaardigheden en competenties, waarvoor geen eenduidige aanduiding gebruikt wordt. 

 

 

Wij gaan in deze factsheet in op een tweetal niet-cognitieve vaardigheden/competenties: nieuwsgierigheid en vindingrijkheid. Dit zijn belangrijke deelvaardigheden voor kritisch denken en probleemoplossend vermogen (komen in een volgende factsheet). Het gaat bijvoorbeeld over het spelen met mogelijkheden, het uitproberen van nieuwe dingen, of het leggen van verbanden. 

 

 

In een vorige factsheet lieten we zien dat vindingrijkheid, en in mindere mate ook nieuwsgierigheid, sinds 2017 lager is onder leerlingen in groep 8. Ook zagen we dat jongens zichzelf nieuwsgieriger vinden dan meisjes en ook leerlingen met wo-opgeleide ouders vinden zichzelf nieuwsgieriger en vindingrijker dan leerlingen met mbo-opgeleide ouders. In deze factsheet gaan we kijken naar nieuwe data van 2023.

 

Als uw school/bestuur (basisonderwijs) heeft deelgenomen, kunt u ook cijfers voor uw eigen school/bestuur inzien in de digitale terugkoppeling, via deze link. Hiervoor is de inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen. Als u geen inlogcode heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Suzanne Zuidema (s.zuidema@maastrichtuniversity.nl).

 

Resultaten in het kort:

 

Algemeen

  • Leerlingen in groep 8 vinden zichzelf in 2023 minder nieuwsgierig dan leerlingen in 2017 en 2019.
  • Voor vindingrijkheid zagen we juist een daling tussen 2017 en 2021, maar geen verschil tussen 2021-2023.

Verschillen naar geslacht

  • De nieuwsgierigheid bij jongens daalde tussen 2019-2021 en bij meisjes juist tussen 2021-2023.
  • In 2023 is de vindingrijkheid onder jongens toegenomen en die van meisjes gelijk gebleven ten opzichte van 2021.

Verschillen naar opleiding ouders

  • In 2023 zijn er geen verschillen in nieuwsgierigheid tussen leerlingen met verschillend opgeleide ouders.
  • De nieuwsgierigheid onder leerlingen met mbo-opgeleide ouders daalde tussen 2019-2021, die van leerlingen met wo-opgeleide ouders tussen 2021-2023 en die van leerlingen met hbo-opgeleide ouders in beide perioden.
  • In 2017 en 2019 vinden leerlingen met mbo-opgeleide ouders zichzelf het minst vindingrijk ten opzichte van leerlingen met hbo- of wo-opgeleide ouders. In 2021 en 2023 vinden leerlingen met wo-opgeleide ouders zichzelf het meest vindingrijk.

Verschillen naar regio

  • Er zijn geen verschillen in nieuwsgierigheid tussen de regio’s.
  • De algemene daling in vindingrijkheid tussen 2017-2021 is niet significant in Maastricht-Heuvelland en Noord-Limburg.
  • De daling in vindingrijkheid zet in Parkstad Limburg eerder in (tussen 2017-2019) dan in Sittard-Geleen (tussen 2019-2021).

Download hier de volledige factsheet